Download algemene voorwaarden

 
art. 1 algemeen
Op al onze artikelen zijn de volgende levering - en betalingscondities van toepassing. Indien u een bestelling doet verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
Op alle verplichtingen, rechten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
In alle communicatie met ID Inside is het belangrijk dat u duidelijk uw contactgegevens vermeld zoals ordernummer, telefoonnummer en e-mailadres.
De koper ontvangt een bevestiging per e-mail van de bestelling bij het plaatsen van de bestelling via onze website.
 
art. 2 overmacht
Een bestelling die betaald is en voorradig is, wordt zo snel mogelijk verzonden.
Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. als de verwachte levertijd meer dan 30 dagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Reeds betaalde bedragen worden dan binnen 30 dagen gecrediteerd.
 
art. 3 betaling/prijzen
Betaling van de producten dient vooraf te geschieden via overschrijving op onze rekening
Betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen al dan niet zonder opgave van redenen niet uit te voeren, of daaraan voorwaarden te verbinden, zoals het eisen van een vooruitbetaling.
Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij/zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft ID Inside het recht, deze zaak uit te besteden aan een incasso bureau. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur.
 
Alle prijzen van de producten zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 
art. 4 annuleren
Zolang de betaling nog niet is voldaan en verwerkt, kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden. indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden via overschrijving naar onze rekening en wij uw bestelling nog niet in behandeling hebben genomen, kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd en zal het volledige totaalbedrag naar uw rekening worden gecrediteerd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Zodra de bestelling is verzonden is art. 5 van kracht.
 
art. 5 retouren
De klant heeft het recht producten binnen 7 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet "kopen op afstand". de klant dient ID Inside voorafgaand aan de retourzending middels email op de hoogte te brengen. De retourbetaling betreft uitsluitend het aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. De retourbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat ID Inside de goederen retour heeft ontvangen. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Indien de klant de zending ongefrankeerd verzend, worden de gemaakte kosten verhoogd met adminstratiekosten aan de klant doorberekend.
 
art. 6 klachten
Bij aankomst dient de bestelling gecontroleerd te worden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 7 dagen na ontvangst op info@idinside.nl . Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
 
art. 7 bestellingen niet ontvangen
ID Inside verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door de klant. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens, zijn voor rekening van de klant. ID Inside is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten bij tnt post of de klant.
 
art. 8 aansprakelijkheid
ID Inside is niet aansprakelijk voor:
Afwijkingen van de werkelijkheid van de afbeeldingen, kleuren en tekst kunnen geen aanleiding tot ontbinding zijn. Er wordt dan ook geen schadevergoeding gegeven. Mocht dat het geval zijn bij prijzen behoudt ID Inside zich het recht dat alsnog aan u door te berekenen, daarover wordt u binnen 24 uur van bestelling over geïnformeerd. Hierbij bent u vrij de bestelling alsnog te annuleren.
 
art. 9 privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Allergie-Alert gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 
art. 10 garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie. Deze garantie is niet van toepassing op batterijen, slijtage ten gevolge van gebruik en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product.
 
art. 11 wijzigingen
ID Inside behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.